ONLINE SPOLUPRÁCE

Jsme si vědomi výhod i nevýhod moderních technologií. Proto u služeb, kde jsme přesvědčeni, že se nesníží kvalita poskytovaných služeb nabízíme i tuto možnost spolupráce. Online spolupráce probíhá kombinací videohovorů a online komunikace. Tato forma spolupráce může být výhodná především pro klienty s velkým časovým vytížením, či klienty, pro které je obtížné se k nám dostavit (např. z důvodu bydliště).  

VARIANTY či SOUČÁSTI ONLINE SPOLUPRÁCE

VIDEOHOVORY

video-call-g8b0b9c8ec_640

Videohovory využijeme kromě několikrát zmiňovaného vstupního pohovoru i pro následnou spolupráci s klientem. Obvykle (především) tedy pro služby z oblasti poradenství. Každopádně i případné konzultace k tréninkům či stravovacím plánům mohou probíhat právě přes videohovory. 

Primárně používáme k videohovorům aplikaci Google Meet. V případě nutnosti je možné se individuálně domluvit i na jiné aplikaci, přes kterou budou probíhat videohovory. Videohovory považujeme za dobrou možnost alternativy osobního setkání. Oproti online komunikaci se zde nachází méně „komplikací“. 

ONLINE KOMUNIKACE

email-g942ea8c45_640

Pro nás je tato forma spolupráce ne úplně ideální, každopádně si dovedeme představit skupiny klientů, pro které je tato forma spolupráce výhodná či dokonce jediná možná. A proto jsme se rozhodli nabízet i tuhle variantu. 

V základu probíhá pouze formou online komunikace pomocí emailu či sociálních sítí. Ideální je, když se alespoň na vstupní pohovor domluvíme na videohovoru. Pomocí online komunikace nejen zasíláme klientům potřebné dokumenty, informace apod., ale klient má samozřejmě možnost (je více než vhodné), aby s námi komunikoval, psal dotazy apod. 


OSTATNÍ

accountant-g632f622ed_1280

Spolupráce obvykle začíná vstupním pohovorem (záleží na typu služby). Ten probíhá u online spolupráce ideálně videohovorem, v nutných případech online komunikací (email, sociální sítě apod.). 

Opět jako u ostatních mnou nabízených služeb je nutné vyplnit formulář. Případně jsou klientovy zaslány i další formuláře pro doplnění informací. 

Následuje spolupráce, která probíhá formou videohovory či „online komunikace“ nebo kombinovaně. Veškeré materiály a informace budou klientovi zasílány v elektronické podobě. 

OBJEDNEJTE SI VÁMI VYBRANOU SLUŽBU
Objednejte si vybranou službu přes náš objednávkový formulář, kde můžete zvolit i formu spolupráce či variantu vstupního pohovoru (je-li nutný).
OBJEDNAT

Projekt, který má za cíl poskytování kvalitních služeb z oblasti sportu a zdravého životního stylu. Věnujeme se také dětem a mladým sportovcům.

KOMPLEXNĚ  KONCEPČNĚ INDIVIDUÁLNĚ

Copyright © 2022 BRF health. Všechna práva vyhrazena.

GDPR  |  Obchodní podmínky