Homeopatie - Přerov | Olomouc | online

HOMEOPATICKÁ PORADNA

ALTERNATIVNÍ LÉČEBNÁ METODA

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny, která se vyvíjí více než dvěstě let. Je určena především pro chronická onemocnění. Pomáhá i při akutních stavech.

"Homeopatie pracuje s přirozenými léčivými schopnostmi těla a poskytuje tělu čas potřebný k tomu, aby se vyléčilo samo"

Dr. Don Hamilton

“Podobné se léčí podobným”

Dr. Samuel Hahnemann

Něco málo o homeopatii...

HOMEOPATIE

Za zakladatele homeopatie je považován německý lékař Samuel Hahnemann. Poprvé definoval základní pravidlo homeopatie “Podobné se léčí podobným”, ke kterému došel při svých experimentech s chininovou kůrou.

Další pravidlo homeopatie je, že látka, která je použita k výrobě homeopatického léku má být podávána v minimálních koncentracích, čímž se odstraní vedlejší účinky dané látky.

Po jeho smrti se homeopatie roztříštila do mnoha podob, kdy začal v léčbě chybět holismus. Tuto krizi se snažil vyřešit americký lékař James Tyler Kent - zakladatel klasické homeopatie, který definoval homeopatii jako léčebnou metodu, kdy se každý jedinec rodí v obraze určitého homeopatického léku.

Poslední vývoj homeopatie byl ke konci 20. století, kdy evropští homeopaté díky své klinické praxi pochopili, že nemoc se vyvíjí dynamicky a model klasické homeopatie je statický. Za představitele postklasické homeopatie se dá považovat holandský homeopat Tinus Smits, který jako první zachytil patologické vývojové etapy člověka.

Česká škola klasické a postklasické homeopatie spojuje klasickou a postklasickou homeopatii, Opelkova metoda postklasické homeopatie je odlišná svou naukou o vrstvách, naukou o homeopatických formách, naukou o liniích.

Postklasický homeopat pracuje s časoprostorovou mapou, která vykresluje život člověka od dětství až po současnost a zabývá se jeho fyzickými a psychickými stavy. Podle této mapy homeopat určuje pořadí léků a strategii léčby.

ODEBRÁNÍ ANAMNÉZY

V rámci homeopatické léčby je nutné získat podrobné informace o problémech a stavu klienta. Zajímají nás veškeré problémy již od narození. Žádný problém nesmíme bagatelizovat, jelikož homeopatické léčba funguje komplexně a v případě, že homeopat nezná veškeré informace, nemusí být léčba nastavená správně, a tím se sníží její účinnost.

NASTAVENÍ LÉČBY

Nejdůležitějším krokem homeopatické léčby je právě zmiňovaný rozhovor a následné odebrání anamnézy. Na základě toho se nastaví co nejcílenější a nejpřesnější léčba. V rámci rozhovoru se budeme zabývat aktuálními psychickými i fyzickými problémy a Vašim celkovým stavem. Na základě Vašeho aktuálního stavu se budeme vracet zpět tzv. časoprostorovou mapou co možná nejdále do minulosti, abychom léčbu daných problémů mohli co nejlépe zacílit.

DŮVĚRA A PRŮBĚH LÉČBY

Velmi důležitým faktorem homeopatické léčby je vzájemná důvěra klient-homeopat. Čím více informací poskytnete a čím upřímnější budete, tím lépe se celková léčba nastaví. Na základě rozhovoru se nastaví léčba a dostanete homeopatické léky na tři měsíce, včetně manuálu k jejich užívání. Po dobrání léků (skládající se ze čtyř balíčků) následuje kontrola, kde se zhodnotí změny, které nastaly a pokračuje se v léčbě.

JAK PROBÍHÁ HOMEOPATICKÁ LÉČBA?

VYZKOUŠEJTE TAKÉ!

ACCESS BARS® & MTVSS

Tyto dvě metody z oblasti Access Consciousness mají nespočet pozitivních účinků a žádné kontraindikace. Kromě pomoci s fyzickými či psychickými obtížemi slouží také k celkové relaxaci. Access Bars® funguje na principu odbourávání energie. Metoda MTVSS je pak jedním z nejdynamičtějších procesů v této oblasti. MTVSS pracuje s valenčními vrstvami. 

HOMEOPATICKÁ LÉČBA ZVÍŘAT

U homeopatické léčby zvířat je postup stejný, rozhovor probíhá s majitelem zvířete. Zvíře nemusí být přítomno. Při nutnosti přítomnosti zvířete následuje individuální domluva, jak bude setkání probíhat.

Bc. Lenka Braunerová, RHom.

"Z vlastních zkušeností přikládám alternativním metodám značný význam"

BRF health – komplexní příprava sportovců, dětí i týmů. Péče o zdraví. S&C příprava. Homeopatie. Access Bars®.