Monitoring | Diagnostika | Výživové poradenství | Regenerační plány

DALŠÍ SLUŽBY

MONITORING, ANALÝZA, VEDENÍ

sledování (nejen) tréninkového procesu, "full servis"

Nedílnou součástí sportovní přípravy je také její vedení a monitorování. Nejde pouze o vlatsní tréninkové jednotky., ale také o jejich dlouhodobé plánování (periodizaci), úpravu a analýzu. Můžeme využívat moderní technologie (např. mySASY) či různé dotazníky. Hlavní je však komunikace. 

DIAGNOSTIKA

složení těla, pohybový aparát, kondiční schopnosti

Diagnostika je velmi důležitou oblastí sportovní přípravy. Díky ní jsme schopni posoudit ať už kondiční připravenost daného jedince, dysbalance či jiné problémy, jedním z hlavních pozitiv je možnost sledování trendu zlepšení či zhoršení. Velký význam má také při práci se zraněnými sportovci. V kombinaci s monitoringem sportovce nám může poskytnou další důležité informace do „celkové skládačky“. 

Dle konzultace sestavíme protokol a zvolíme jednotlivé testy tak, aby nám poskytli co nejvhodnější informace. Můžeme například sestavit diagnostiku dle cílů či pro lepší monitoring návratu po zranění. 

Diagnostika kondičních schopností slouží jak k posouzení v rámci kolektivu, s normami, tak můžeme sledovat trend zhoršení či zlepšení (progres) v rámci jednotlivých schopností. Sestavení testové baterie záleží na sportovní disciplíně a konzultaci. U sportovních týmů se postupuje zcela individuálně. 

REGENERAČNÍ PLÁNY

nedílná součást tréninkového procesu

V případě komplexní spolupráce je nutné sledovat veškeré oblasti sportovní přípravy. Velmi důležitou oblastí sportovní přípravy je právě regenerace (zotavení). Regenerační tréninky, regenerační plány a různé prostředky nám pomohou minimalizovat rizika přetrénování či zranění a také efektivnější sportovní přípravu. 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

výživová doporučení, analýza návyků

Výživa je velmi důležitou součástí životního stylu. Právě výživa je faktor, který nám může pomoci úspěšného dosažení našich cílů. Výživa má také výrazný vliv na naše celkové zdraví, tudíž by rozhodně neměla být podceňována. Další služby z oblasti výživového poradenství dle domluvy.

Po dobu tří dnů bude zaznamenávat veškeré přijaté potraviny, pitný režim, pohybové aktivity, délku spánku a další vybrané proměnné. Následně do jednoho týdne obdržíte přehledný report. 

Po dobu jednoho týdne (7 dní) bude zaznamenávat veškeré přijaté potraviny, pitný režim, pohybové aktivity, délku spánku a další vybrané proměnné. Analyzované období se může dle domluvy měnit.  Následně do jednoho týdne obdržíte přehledný report. 

ODBORNÁ KONZULTACE

poradenství v oblasti sportovní přípravy

Služby z oblasti poradenství jsou primárně určeny pro rodiče mladých sportovců, kteří chtějí poradit jak s nastavením individuální přípravy mladého sportovce. Tuto službu také mohou využít trenéři, kteří si v oblasti sportovní a kondiční přípravy nejsou zrovna jistí. Tuto službu lze různě kombinovat a záleží na domluvě, jaká bude její přesná podoba. 

S&C PŘÍPRAVA

KONTAKT

Filip Brauner

BRF health – komplexní příprava sportovců, dětí i týmů. Péče o zdraví. S&C příprava. Homeopatie. Access Bars®.