PORADENSTVÍ

Poradenská činnost spočívá ve spolupráci formou konzultací. Tyto služby jsou velmi individuální, záleží na cílech a požadavcích klienta, může být doplněná o další služby. V základní formě tedy spolupráce spočívá v určitém vedení a sledování rozvoje, doporučení v přípravě (např. u sportovců) . Konzultace se mohou týkat všech nabízených služeb. Důležité je si uvědomit, že my Vám ukážeme jakousi „cestu“, ale tu si musíte projít sami.

VSTUPNÍ POHOVOR

Opět (jako u většiny nabízených služeb) naše spolupráce započne vstupním pohovorem. Respektive vstupní pohovor je ještě před vlastní spoluprací. Během ní získáme potřebné informace pro sestavení stravovacího plánu.

 1. výběr a rezervace termínu vstupního pohovoru
 2. absolvování vstupního pohovoru
  • „face to face“
  • online videochat (Google Meet)
  • online komunikace (např. email) + formulář
 3. obdržení základních informací a doporučení
 4. zahájení spolupráce 
více o VSTUPNÍM POHOVORU se dočtete na stránce SLUŽBY.

FORMY PORADENSKÉ ČINNOSTI

 Nabízíme tři základní formy poradenské činnosti, ale můžeme se domluvit i na jiné formě. Prvním typem je poradenská činnost v oblasti životního stylu, druhým je poradenská činnost pro sportovce a ta třetí je pro děti, mladé sportovce a jejich rodiče. Níže si jednotlivé formy více popíšeme.  Poradenství může taktéž fungovat více způsoby. Prvním je vyloženě jednorázová/nepravidelná/nárazová konzultace. Dalšími typy mohou být pravidelné konzultace např. konzultace jednou měsíčně či jednou týdně. Zase záleží na domluvě s klientem v rámci vstupního pohovoru. Níže si jednotlivé formy popíšeme. 

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Tento způsob spolupráce je především pro zájemce o lepší životní styl. Mohou ho přivítat lidé trpící nadváhou či obezitou, ale také ti, co májí zájem o zlepšení životního stylu, udržení hmotnosti, ale i nabírání. Spolupráce probíhá formou konzultací, kdy spolu můžeme řešit různá témata, klient také v případě obdrží nejrůznější doporučení z různých oblastí.

PORADENSTVÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Nejprve je nutné objednat si vstupní pohovor. Poradenství může probíhat "face to face" i v online prostředí.
OBJEDNAT

PORADENSTVÍ PRO SPORTOVCE

Jedná se o komplexní poradenství pro sportovce, obvykle pro ty, kteří chtějí ke sportovní přípravě přistupovat profesionálně. Jejich cílem může být stát se vrcholovým či výkonnostním sportovce nebo se chtějí zlepšovat či udržet výkonnost. Je poměrně složité specifikovat, jaké služby poradenství obsahuje.

PORADENSTVÍ PRO SPORTOVCE

Nejprve je nutné objednat si vstupní pohovor. Poradenství může probíhat "face to face" i v online prostředí. Poradenství může např. obsahovat pomoc s plánováním tréninků, roční tréninkový cyklus, týdenní tréninkový plán, zlepšení se v určitých oblastech dané sportovní disciplíny, pomoc v komplexním rozvoji, sledování progresu,...
OBJEDNAT

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, MLADÉ SPORTOVCE A JEJICH RODIČE

Tento typ spolupráce má z našeho pohledu velký význam. Jedná se o poradenství pro děti a jejich rodiče se sportovní přípravou, ale i zdravým životním stylem. Jde nám kromě správného rozvoje i o vybudování správných návyků. Když si rozebereme sportovní přípravu dětí, je nutné si uvědomit, že DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ, a podle toho se také musí přistupovat k jeho přípravě a celkovému rozvoji. Je třeba zohlednit vývoj dítěte, psychický rozvoj, ale i senzitivní období pro dané schopnosti apod.

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, MLADÉ SPORTOVCE A JEJICH RODIČE

Nejprve je nutné objednat si vstupní pohovor. Poradenství může probíhat "face to face" i v online prostředí. Z našeho pohledu se jedná o velmi zásadní oblast.
OBJEDNAT

PORADENSTVÍ PRO SPORTOVNÍ KLUBY A TRENÉRY

Poradenství pro trenéry či sportovní kluby je vhodné pro týmy a kluby, které se chtějí jakýmkoliv způsobem posouvat. Spolupráci je opět možno zaměřit flexibilně dle požadavků, typu sportu, stáří svěřenců či cílů. Cílem je spolupráce s trenéry či celými kluby na komplexním vedení a rozvoji hráčů. Forem spolupráce tedy může být nespočet, jelikož každý trenér má jiné cíle, jiné svěřence či zájem o jiné oblasti.

PŘIPRAVUJEME

V případě, že Vás tato forma spolupráce zajímá nebo o ni máte zájem, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu či kontaktního formuláře níže.
NAPSAT EMAIL

JAK SPOLUPRÁCE FORMOU PORADENSTVÍ PROBÍHÁ?

 1. Opět je nejprve nutný vstupní pohovor u všech forem poradenství (během kterého zjistíme požadavky klienta a následně budeme moci připravit návrh spolupráce) 
 2. Po úvodním pohovoru obdržíte návrh spolupráce a budeme moci začít konzultacemi či spoluprací dle naší domluvy
 3. Následná spolupráce probíhá formou odborných konzultací, případně poskytnutím dalších doplňkových služeb
 4. Po určitých časových úsecích můžeme dosavadní průběh analyzovat, hodnotit a tvořit nejrůznější zhodnocení formou výstupů
VŽDY ZÁLEŽÍ NA TOM, CO JE CÍLEM A CO JE PO SPOLUPRÁCI POŽADOVÁNO

CO MŮŽE PORADENSTVÍ OBSAHOVAT?

Jak už bylo řečeno spektrum možností je u poradenství velmi široké. U každého typu jsme se tedy pokusili uvést dva příklady: 

 • Zdravý životní styl: Proč nehubnu (hledání příčiny apod.), Celkové rady a doporučení ohledně životního stylu. 
 • Sportovci: Jak nastavit tréninky?, Pomoc se sestavení tréninkových plánů (RTC, týdenní plán apod.) 
 • Děti, mladí sportovci a rodiče: Jak správně postupovat ve sportovní přípravě dětí?, Jak s dítětem pracovat po různých stránkách? 
 • V připravovaném poradenství pro trenéry a sportovní kluby se pak může jednat o obdobné služby např. s důrazem na celý tým

Projekt, který má za cíl poskytování kvalitních služeb z oblasti sportu a zdravého životního stylu. Věnujeme se také dětem a mladým sportovcům.

KOMPLEXNĚ  KONCEPČNĚ INDIVIDUÁLNĚ

Copyright © 2022 BRF health. Všechna práva vyhrazena.

GDPR  |  Obchodní podmínky