ZLEPŠUJTE SE!

skupinové tréninky pro 4-8 lidí 

SÍLA

Síla je pro florbal velmi zásadní schopností. Mezi hlavní benefity síly bych zařadil prevenci zranění, výrazný vliv (transfer) na rychlost, a samozřejmě vlastní síla. Samozřejmě prioritou před rozvojem síly je svěřence naučit správnou techniku a vytvořit jakýsi „základ“ pro následný silový trénink.

RYCHLOST AGILITY

Rychlost a agility, tedy rychlost se změnami směru (chcete-li hbitost), je pravděpodobně nejvíce viditelnou kondiční schopností florbalového výkonu. Florbal je vlmi dynamický sport, dochází k častým změnám směru…

VYTRVALOST

V rámci florbalu nás zajímá primárně rychlostní vytrvalost. To je jakýsi „hybrid“ mezi rychlostními a vytrvalostními schopnostmi. Ve florbale dochází k opakovaným pohybům ve vysoké intenzitě. 

KOORDINACE FLEXIBILITA

Koordinace je základ pro celkový pohybový rozvoj. Úroveň koordinačních schopností má výrazný vliv na celkový pohybový projev techniku běhu i cvičení. Flexibilita má podíl na prevenci zranění, ale také souvisí se správnými pohybovými vzorci tak, aby nebyl rozsah pohybu jakkoliv limitován.  

REGENERACE KOMPENZACE

Velmi opomíjené oblasti sportovní přípravy. Regenerace má výrazný podíl na prevenci zranění či minimalizování vzniku přetrénování. Kompenzace taktéž souvisí s prevencí zranění, odbourání svalových dysbalancí a celkovém zlepšování držení těla a správné funkce pohybového aparátu.

EDUKACE KONZULTACE

V rámci spolupráce chci své svěřence vést a vzdělávat i v dalších oblastech sportovní přípravy. Je důležité, aby mladí sportovci pochopili, že finální sportovní výkon není jen o dané sportovní disciplíně. Má na něj vliv kondiční připravenost, správné návyky, výživa, regenerace, mentální pohoda, motivace atd.

Vzhledem k věku svěřenců, pro které tuto možnost aktuálně nabízím, se rozhodně nebudu zaměřovat na aktuální výkonnost. NECHCI a NENÍ MÝM CÍLEM, aby byli svěřenci v tomto věku nejrychlejší, nejsilnější atp. Mým cílem je připravit je na budoucnost. Rozvíjet je komplexně a koncepčně po všech stránkách. Nejen pro jejich případnou budoucí sportovní kariéru, ale hlavně pro zdravý životní styl a kladný vztah k pohybu. Velmi důležité je klást důraz i na další aspekty (nejen) sportovní přípravy, jako jsou výživa, regenerace, kompenzace či mentální stav. V tomto směru chci své svěřence alespoň nějakým způsobem vést a vzdělávat.

Tyto řádky hodně souvisí s předešlým odstavcem. Se všemi svými svěřenci spolupracuji dle mých tři hlavních zásad, a to KOMPLEXNĚ (celkově rozvíjet sportovce, neklást důraz pouze na aktuální zvyšování výkonnosti), KONCEPČNĚ (dlouhodobě pracovat a rozvíjet, preferuji dlouhodobou rozvahu a cíle) a INDIVIDUÁLNĚ (každý je nějakým způsobem jedinečný a to od anatomických struktur až po predispozice či aktuální úroveň dovedností). Dle toho přistupuji i ke každé spolupráci. Kladu velký důraz na smysluplný rozvoj děti a mladých sportovců (koncepce LTAD), neustále se sám vzdělávám. Chci být pro své svěřence spíše coachem nežli klasickým trenérem. 

Velká finanční výhoda spolupráce se mnou (BRF health) je, že pro Vás odpadá poněkud zásadní finanční položka v podobě placení vstupu do posilovny. Průměrná cena jednorázového vstupu do posilovny je zhruba v Přerově 70 Kč.

Při docházení do posilovny 1x týdně by tak za vstupy bylo zaplaceno cca 280,-. Čistě za vstupy. Bez trenéra, tudíž se zvýšeným rizikem špatného technického provádění jednotlivých cviků, zároveň lze předpokládat že by trénink neprobíhal respektive celá příprava neprobíhala systematicky. V rámci skupinových tréninku v rámci BRF health Vás přijdou tréninky 1x týdně na 400,- za měsíc.

V rámci skupinových tréninků jsem přemýšlel pro kolik svěřenců maximálně je možné zachovat alespoň nějaký individuální přístup pro jednoho trenéra. V rámci zkušeností z tréninků nejen ve florbalovém klubu jsem dospěl k rozhodnutí, že maximální počet svěřenců na skupinový trénink je 8. Samozřejmě přístup nebude tak individuální jako při individuálním tréninku (“1na1”), či při tréninku dvojic.

BRF health ACADEMY
Nabídka spolupráce formou skupin je první částí plánovaného projektu BRF health Academy. Který bude mít za cíl pomoci mladým sportovcům s co nejlepší přípravou a komplexním rozvojem.
individuální přístup
V rámci jednotlivých skupin se budu každému svěřenci věnovat i individuálně. Během tréninků se tak můžeme zaměřit např. práci na návratu po zranění, s brankáři na rozvoji reakční rychlosti atp.
dlouhodobá spolupráce
Preferuji dlouhodobou spolupráci, během které se postupně budeme soustředit na rozvoj jednotlivých schopností a budování správných návyků. Není to sprint, ale maraton!
Previous
Next

SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA!

pouze 100 Kč za osobu na trénink

1 TJ TÝDNĚ

cca ČTYŘI TRÉNINKY ZA MĚSÍC
400 měsíčně
  • komplexní přístup
  • maximální pozornost

2 TJ TÝDNĚ

cca OSM TRÉNINKŮ ZA MĚSÍC
800 měsíčně
  • komplexní přístup
  • maximální pozornost

3 TJ TÝDNĚ

cca DVANÁCT TRÉNINKŮ ZA MĚSÍC
1200 měsíčně
  • komplexní přístup
  • maximální pozornost

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY

pondělí 14.11.2022 14:00-15:00

úterý 15.11.2022 6:30-7:30

středa 16.11.2022 6:30-7:30

středa 16.11.2022 14:00-15:00

čtvrtek 17.11.2022 8:00-9:00

čtvrtek 17.11.2022 9:00-10:00

čtvrtek 17.11.2022 13:00-14:00

čtvrtek 16.11.2022 14:00-15:00

pátek 18.11.2022 6:30-7:30

pátek 18.11.2022 14:00-15:00

pondělí 21.11.2022 14:00-15:00

úterý 22.11.2022 6:30-7:30

středa 23.11.2022 6:30-7:30

středa 23.11.2022 14:00-15:00

čtvrtek 24.11.2022 6:30-7:30

čtvrtek 24.11.2022 14:00-15:00

pátek 25.11.2022 6:30-7:30

pátek 25.11.2022 14:00-15:00

pondělí 28.11.2022 14:00-15:00

úterý 29.11.2022 6:30-7:30

středa 30.11.2022 6:30-7:30

středa 30.11.2022 14:00-15:00

čtvrtek 1.12.2022 6:30-7:30

čtvrtek 1.12.2022 14:00-15:00

pátek 2.12.2022 6:30-7:30

pátek 2.12.2022 14:00-15:00

KONCEPCE

Se všemi svěřenci chci pracovat koncepčně. Chci o nich mít přehled, sledovat růst jejich výkonnosti, analyzovat jej atd. Momentálně zpracovávám finální podobu jednotlivých konceptů, které chci v budoucnu používat. Mým cílem je, aby byly hodnotné jak pro mě, svěřence tak i jejich rodiče.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Nejsem ten typ coache, který hledí jen na krátkodobé cíle a aktuální výkonnost svého svěřence. Nepovažuji sportovce za stroj. Jsem přesvědčen, že nejlepších výsledků dosáhne sportovec právě při komplexním přístupu, kdy dbáme i na správnou výživu, regeneraci či mentální pohodu. Využívám také moderní technologie mySASY pro prevenci přetrénování a optimalizaci tréninkového zatížení dle aktuálního stavu organismu.

VIZE

Nad nabídkou skupinových tréninků pro mladé sportovce přemýšlím již nějakou dobu. Nyní jsem se rozhodl ten nápad zpřístupnit. Jedná se o první část plánovaného projekt BRF health Academy.

MODERNÍ POMŮCKY

Kromě klasických tréninkových pomůcek využívám i moderních technologií, rehabilitačních pomůcek, zařízení pro regeneraci PowerDot či Blazepod pro trénink (nejen) reakcí. Zároveň využívám i dalších možností moderních technologií pro vedení co nejkvalitnějších tréninkových jednotek a celkové vedení sportovců.

NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že je trénování kromě mé profese i mým koníčkem a velkou zábavou neustále se vzdělávám, věnuji samostudiu, sleduji nejnovější trendy a studie. Sleduji a hledám další možnosti jak sebe i své svěřence neustále posouvat a zlepšovat.

LTAD

Jsem přesvědčen, že ke sportovní přípravě je nezbytné přistupovat s rozumem. Tak, abychom nezpůsobili více škod než užitku. Zajímají mě všechny možné aspekty a zohledňuji je ve spolupráci se svými klienty. Mám zkušenosti s dětmi od 5 let až po sportovce kolem 30.

chci posouvat své svěřence na cestě za svými (nejen) Sportovními cíli 

KOMPLEXNĚ | KONCEPČNĚ | INDIVIDUÁLNĚ

Petr Malina
Petr Malina
hlavní trenér mužského A-týmu FBC Přerov
Read More
Filipova práce stojí za zlepšenými výkony hráčů a celého našeho florbalového týmu mužů v Přerově. Kromě kondiční stránky pomáhá klukům s komplexní péčí o tělo sportovce, tedy jak se stravovat, jak odpočívat a jak předcházet zraněním. Cením si jeho profesionálního přístupu a výborné komunikace. Každá dohoda je vždy dodržena, Filip k tomu často nabídne ještě něco extra. Za jeho prací jsou výsledky a spolupráci s ním mohu jen doporučit.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů, zájmu o naše služby, spolupráci či čehokoliv jiného nás neváhejte kontaktovat.

Sledujte nás…

Adresa: BRF health, Kozlovská 2166/33, Přerov 750 02