Obezita a nadváha

Vlivem pandemie Covid-19 vzrostla v populaci obezita i nadváha. Stoupající tendence však byla již před pandemií Covid-19, tudíž bychom se neměli (jako lidstvo) vymlouvat pouze na tuto pandemii, ikdyž tomu velmi přispěla. V tomto článku se tedy zaměřím právě na téma obezity a nadváhy a pokusím se na něj podívat z různých stránek.

Trend nárůstu obezity se však zvyšuje kontinuálně. Platí to u žen i mužů, dokonce i u dětí. Příčin obezity je hned několik. Nejčastější, nejzákladnější, ale také nejlépe ovlivnitelnou je zdravý životní styl. S tím souvisí pestrá a vyvážená strava, dostatek pohybu, stres či adekvátní spánek. Vliv na obezitu mají také genetické predispozice, každopádně tyto genetické předpoklady lze zdravým životním stylem redukovat. Na zvýšenou hmotnost mohou však mít vliv i další faktory. 

 

Co tedy obezita je?

Obezita je civilizační chorobou, která spočívá ve vysokém zastoupení tukové složky a s tím spojenou vyšší hmotností. Nejčastější, respektive základní, příčinou je, že kalorický příjem převyšuje kalorický výdej. Tedy laicky řečeno “hodně jídla, málo pohybu”. Obezitu můžeme zjistit (určit)  již pohledem. Pro určení obezity (respektive určení “hmotnostní kategorie”) slouží např. BMI (body mass index) či WHR (waist-hip ratio). Tyto dvě hodnoty můžete zjistit i doma. Každopádně z odborného pohledu může být BMI zavádějící. Samozřejmě nám obezitu potvrdí, ale stejné BMI může vyjít vypracovanému sportovci i obéznímu člověku. Proto já osobně tento index příliš nemusím. K diagnostice či analýze obezity nám mohou posloužit také výpočty složení těla, přístroje typu InBody apod. 

 

Vzorečky pro výpočet BMI a WHR:

základní vzorec BMI (na internetu můžete nalézt různé online BMI kalkulačky): BMI = hmotnost [kg] / (výška [m])2

základní vzorec WHR (poměr boky-pas): WHR = obvod pasu/obvod boků
Následně si můžete vyhodnotit svůj výsledek dle tabulek. Níže uvedu hodnoty pro obezitu či nadváhu:

BMI: nadváha 25-30; obezita >30

WHR: ženy – nadváha 0,80-0,84; obezita >85

muži – nadváha 0,90-0,99; obezita >1,00


S obezitou je spojeno také množství dalších komplikací či nemocí. Mezi nejčastější patří diabetes mellitus neboli cukrovka (II. typu), hypertenze (vysoký krevní tlak) a další. Kombinace těchto problémů se nazývá METABOLICKÝ SYNDROM nebo také syndrom X. 


METABOLICKÝ SYNDROM

Jak už bylo zmíněno, metabolický syndrom je kombinace více nemocí či problémů. Odděleně i v rámci metabolického syndromu mají řadu rizik. V případě metabolického syndromu jsou pak zdravotní komplikace výraznější či početnější. Jedná se o poruchy metabolismu, diabetes, hypertenzi. Lidé s metabolickým syndromem mohou mít sklony k onemocněním kardiovaskulárního systému či ateroskleróze. Základní a funkční léčbou je zhubnutí, tedy zlepšení životního stylu. Léky se při tomto syndromu volí dle potíží, tudíž se jedná o kombinaci různých léků. 

OBEZITA A DĚTI 

Osobně mám s dětskou nadváhou či obezitou vlastní zkušenost. Od 14 let, kdy jsem podstoupil operaci a měl jsem velmi omezený pohyb jsem taktéž trpěl nadváhou, chvíli to možná hraničilo i s obezitou. Je smutné, že se tomuto tématu vůbec musíme věnovat, každopádně problémy s obezitou trpí už i děti. To je holý fakt. Navíc trend výskytu obezity u dětí je vzrůstající. Zastoupení obézních dětí se neustále zvyšuje, pandemie nemoci Covid a s ní spojené karantény, nemožnost navštěvování sportovních a jiných kroužků, tuto negativní statistiku ještě podpořila. 

Hlavní příčiny podle mého názoru jsou:

  • kvalita a množství potravin 

  • celkové stravovací návyky – “pestrost” (ovoce, zelenina, vláknina, …) 

  • málo pohybu – děti tráví více času u PC apod. (nejsou tak často venku s kamarády… nemají pohyb) 

  • neznalost – děti (a rodiče) nemají dostatek informací… a to jak o problémech spojených se špatnými stravovacími návyky, pohybem atd., ale i z druhé strany co mají jíst, co celkově dělat

Co dělat jako rodič? 

Abych odpověděl na tuto otázku, rozdělím děti do tří kategorií. (jedná se o mé osobní pohledy a názory)

  1. dítě netrpí obezitou ani nadváhou 

  2. dítě sice netrpí obezitou, ale má nadváhu či k ní má sklony (např. špatné stravovací návyky) 

  3. dítě trpí nadváhou či obezitou

U první “kategorie” je zásadní komunikace, tedy “lidské” vysvětlení těchto témat tak, aby to i dítě pochopilo (záleží na věku). V případě, že dítě nesportuje, je vhodné ho do nějakého klubu, kroužku přihlásit. Zde je samozřejmě důležité, aby si sport či kroužek zvolilo samo. Aby měl jakousi vnitřní motivaci. V případě, že nechce aktivně sportovat, tak se mu to pokuste vysvětlit, ale NE nutit! Travte se svým potomkem dostatek času pohybem. Vemte ho na kolo, na procházku, běžte si s ním zakopat… Dbejte na správné návyky – jak pohybové tak stravovací (pestrá, vyvážená strava, dostatek ovoce a zeleniny). 

U druhé kategorie, je opět důležité vysvětlovat. Upozornit dítě na rizika, v žádném případě však dítě nestrašit. Upravte mu jídelníček, snažte se s ním sportovat. Vysvětlujte, vysvětlujte a znovu VYSVĚTLUJTE. Dítě Vám věří, jste jeho vzor. Tak se mu vše snažte vysvětlit. Proč tohle jo, tamto ne atd. 

U poslední kategorie už musí být vysvětlování a změny razantnější. Úprava jídelníčku i pohybových aktivit však nesmí být přehnaná. Postupně na tom pracujte, případně se poraďte s lékařem či jiným odborníkem. 

U všech kategorií si musíte uvědomit jak zásadní roli ve vývoji dítěte hrajete právě Vy, rodiče. Jste vzorem, dítě Vás pozoruje, učí se od Vás, napodobuje Vás. Proto není efektivní např. jíst brambůrky sledovat TV a dítěti dát jablko a říkat jdi si zakopat. Takhle to nejde… 

Důležité je podle mého názoru věnovat těmto tématům dostatečný prostor i ve škole (když jsem chodil do školy já, nijak zvlášť se tomu nikdo nevěnoval, a co mám informace z mého okolí situace se příliš nezměnila). 


STATISTICKÉ OKÉNKO

Nyní se podíváme na nějaké vybrané statistiky, kterými se Vám pokusím přiblížit problematiku obezity.


Nejprve se zaměříme na obezitu dětí. V roce 2013 trpělo každé čtvrté dítě nadváhou, každé 7 pak obezitou. Čtyři děti ze sta pak trpěli monstrózní obezitou. Až 154 000 dětí mělo obezitu (S dětmi proti obezitě, 2013). Trend je však, jak už bylo vícekrát zmíněno, stále vzrůstající. Což potvrdilo i srovnávání v roce 2016, provedené Českým statickým úřadem. Tento trend samozřejmě stále pokračuje, navíc vzhledem k pandemii Covid a s ním spojeným karanténám, uzavření zájmových kroužků atp. Proto je VELMI DŮLEŽITÉ děti v tomto směru vzdělávat, informovat a “vést”. A to jak od rodičů, tak trenérů, pedagogů, ale i dalších. 

 

Co se týče dospělé populace, zde taktéž nejsou čísla zrovna přívětivá. Více než 55% české populace trpí nadváhou či obezitou. Hůře na tom v roce 2014 bylo pouze Řecko, Chorvatsko a Malta. Na Slovensku pak trpělo nadváhou či obezitou 53%. Naopak Itálie, Francie či Dánsko mají podíl lidí nad optimální hmotnost nejnižší (kolem 45%) (Evropa v datech, 2019). V roce 2019 se však tato čísla zvýšila. V ČR je obyvatel s nadváhou či obezitou kolem 60%. Např. v Itálii kolem 46% (v roce 2014 43,8%) (Eurostat,2019). 

 

Výše jsem si srovnali Českou republiku s jinými státy Evropy. Nyní se pojďme zaměřit vyloženě na Česko. V ČR máme s obezitou taktéž velký problém. Jak jste se již dočetli – patříme k evropské “špičce”. Trend nadváhy a obezity je vzrůstající což potvrzuje i graf sledující změnu v období 1976-2016.

(Česko v datech, 2018)

(Vnitřní Lékařství, 2010)

Vypůjčil jsem si ještě jeden, dle mého názoru zajímavý, graf. Ten znázorňuje souvislost mezi určitými “aktivitami” a nadváhou, ideální váhou apod. Výsledky jsou z roku 2008. 

 

Téma obezity či nadváhy je velmi obsáhlé. V tomto článku jsem se pokusil na toto téma podívat obecně. V budoucnu možná budou další články, kde se na problematiku obezity a nadváhy podíváme více do hloubky.

ZDROJE:

JAK JSOU NA TOM ČEŠI S CHUDOBOU, OBEZITOU ČI SPORTOVÁNÍM?. Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/jak-jsou-na-tom-cesi-s-chudobou-obezitou-ci-sportovanim

Evropská mapa obezity. Evropa v datech [online]. 2019, 19.12.2019 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.evropavdatech.cz/clanek/44-evropska-mapa-obezity/

Overweight and obesity – BMI statistics. Eurostat [online]. 2019, [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics

Povolujeme opasky. Česko v datech [online]. 2018, 12.2.2018 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/85-povolujeme-opasky-cechu-s-nadvahou-vyrazne-pribyva/

MATOULEK, Martin. Výskyt obezity a jejích komplikací v České republice. Vnitřní lékařství [online]. 2010, 56(10), 1019–1027 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2010/10/02.pdf

Prevalence dětské nadváhy a obezity. S dětmi proti obezitě [online]. Medasol, 2013 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: http://sdetmiprotiobezite.cz/pro-sponzory/prevalence-detske-nadvahy-a-obezity/

MINAŘÍKOVÁ, Kamila. České děti jsou tlusté. Pandemie koronaviru dlouhodobý trend ještě posílila. Deník.cz [online]. 2021, 10.6.2021 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.denik.cz/zdravi/detska-obezita-zdravi-20210610.html

tev. Nadváha se týká téměř poloviny Čechů. Podle Vojtěcha je potřeba řešit i narůstající obezitu u dětí. ČT24 [online]. 2020, 4.4.2020 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3057456-nadvaha-se-tyka-temer-poloviny-cechu-podle-vojtecha-je-potreba-resit-i-narustajici

ŠIROKÁ, Pavlína. Nemoci způsobené stresem. Zdraví.euro [online]. Internet Info, c1997–2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/leky/nemoci-zpusobene-stresem/

Metabolický syndrom. Moje zdraví [online]. CZECH NEWS CENTER, c2001-2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/nemoci/metabolicky-syndrom-2061.html

Obezita. Moje zdraví [online]. CZECH NEWS CENTER, c2001-2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/nemoci/obezita-2054.html

Civilizační choroba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Civilizačn%C3%AD_choroba

Index tělesné hmotnosti. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_tělesné_hmotnosti

Poměr obvodu pasu a boků. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2022 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pom%C4%9Br_obvodu_pasu_a_bok%C5%AF


Jestliže Vás tento článek zaujal, můžete ho sdílet na svých sociálních sítích.

Share on facebook
Share on twitter